in ,

‘Mẹ kế’ bạ.o hà.nh d.ã m.an b.é gái 8 tuổi có thể lãnh án cao nhất 3 năm t.ù

Tùy thuộc vào hành vi cụ thể mà người phụ nữ đã h.à.nh h.ạ dẫn đến cháu b.é t.ử vo.ng sẽ bị truy cứ.u trách nhiệm hình s.ự về tội cố ý gây thư.ơng tích hoặc tội gi.ế.t người.

Vụ án bé gái 8 tuổi tại TPHCM t.ử v.o.ng nghi do “mẹ kế” b.ạo hà.nh đang khiến dư luận xã hội đặc biệt ph.ẫn n.ộ. Hành vi hà.nh h.ạ tà.n nh.ẫn đối với b.é g.ái sẽ phải đối mặt với mức á.n nào theo pháp luật, trình tự vụ á.n ra sao, TS. Luật sư Đặng Văn Cường (Văn phòng Luật sư Chính Pháp) cho biết cụ thể.

Khung hình phạt nào dành cho “mẹ k.ế” hà.nh hạ b.é g.ái

“Tùy thuộc vào hành vi cụ thể mà người phụ nữ đã hành hạ dẫn đến cháu bé t.ử vo.ng sẽ bị truy cứ.u trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thư.ơng tích hoặc tội gi.ết người.

Trong vụ việc này b.é g.ái mới chỉ 8 tuổi, là người chưa thành niên và là tr.ẻ em nên được pháp luật quy định rất cụ thể trách nhiệm của cha, mẹ, những người thân thích, gia đình, nhà trường, chính quyền địa phương trong việc chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em.

Mọi hành vi x.âm ph.ạm trái pháp luật đến tính mạng, sứ.c kh.ỏe, danh dự nhân phẩm của trẻ em đều sẽ phải chịu chế tài của pháp luật, bất kỳ người xâm phạm đó là ai”, TS. LS Đặng Văn Cường cho hay.

Khung hình phạt nào dành cho mẹ kế bạo hành bé gái 8 tuổi tử vong? - 1

Hình ảnh người dân tại khu chung cư thắp nến tưởng niệm b.é g.ái 8 tuổi t.ử vo.ng do bị bạ.o hà.nh. (Ảnh chụp màn hình).

Luật sư phân tích, trong vụ việc này, nạn nhân là tr.ẻ e.m và thi.ệt mạng do bị người khác đ.á.nh đậ.p nên cơ quan điều tra sẽ xem xét khởi tố vụ á.n hình sự về tội c.ố ý gây thư.ơng tích hoặc tội giết người tùy thuộc vào hành vi cụ thể của người đã đ.á.nh đ.ập tr.ẻ em.

Cơ quan điều tra sẽ làm rõ hành vi của người đã đ.á.nh đậ.p cháu b.é, làm rõ hun.g kh.í mà đối tượng sử dụng để đ.á.nh đ.ập nạ.n nhân và diễn biến của từng lần đ.á.nh đậ.p để xác định hành vi có thể đến mức làm n.ạn nhân t.ử v.o.ng hay không, nhận thức của người đ.á.nh tr.ẻ em như thế nào để xác định yếu tố lỗi đối với hành vi vi phạm pháp luật này.

Trong trường hợp có căn cứ cho thấy hành vi có thể dẫn đến ch.ế.t người, người đ.á.nh trẻ em nhận thức được hành vi của mình có thể dẫn đến ch.ế.t người nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi, bỏ mặc hậu quả ch.ế.t người có thể xảy ra thì sẽ truy c.ứ.u trách nhiệm về tội gi.ế.t người theo Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015. Với tội danh này, đối tượng sẽ phải đối mặt với khung hình phạt là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc t.ử hì.nh. Tình tiết được áp dụng để định khung hình phạt là phạm t.ội với người dưới 16 tuổi, có tính chất c.ôn đ.ồ hoặc vì động cơ đ.ê hèn nên hình phạt sẽ rất nghiêm khắc.

Với trường hợp kết quả điều tra cho thấy đối tượng không sử dụng hu.ng khí ng.uy hiểm, hành vi đ.á.nh đ.ập không vào những vùng hiểm yếu, đối tượng không nhận thức được hành vi của mình có thể dẫn đến việc n.ạn nh.ân t.ử vo.ng, mục đích chỉ là gây thư.ơ.ng tí.ch cho nạ.n nh.ân, việc nạn nhân t.ử v.on.g là ngoài ý chí chủ quan của đối tượng gây á.n thì cơ quan điều tra sẽ khởi tố về tội cố ý gây thư.ơ.ng tích dẫn đến hậu quả ch.ế.t người theo Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Với hậu quả cố ý gây thư.ơ.ng tích làm nạ.n nh.ân thi.ệt mạ.ng, đối tượng sẽ phải đối mặt với khung hình phạt quy định tại khoản 5, điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015 với hình phạt lên đến 15 năm .tù, cụ thể như sau: “Phạm tội gây thư.ơ.ng tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thư.ơ.ng cơ thể 61% trở lên, nếu không thuộc trường hợp quy định tại điểm c khoản 6 điều này hoặc dẫn đến ch.ế.t người, thì bị ph.ạt t.ù từ 10 năm đến 15 năm”.

Theo thông tin ban đầu từ phía cơ quan chức năng, người phụ nữ này không phải là “mẹ kế” của cháu b.é theo quy định của pháp luật, chỉ là bạn g.ái nên không có nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục theo quy định của pháp luật. Ngoài ra hành vi gâ.y ra rất nhiều tổn thư.ơng cơ thể cho n.ạn nhân dẫn đến việc nạn nh.ân t.ử vo.ng sẽ không xử lý về các tội hà.nh h.ạ người khác hoặc hà.nh h.ạ con theo quy định của pháp luật mà sẽ xử lý về tội cố ý gây thư.ơng tích hoặc tội gi.ế.t người.

Khung hình phạt nào dành cho mẹ kế bạo hành bé gái 8 tuổi tử vong? - 2
Đối tượng Trang tại căn hộ xảy ra vụ việc (Ảnh: Cơ quan công an cung cấp).

“Việc xử lý về tội danh nào thì cơ quan điều tra cần phải thu thập các chứng cứ để chứng minh hành vi phạm tội, nhận thức, ý thức của người thực hiện hành vi phạm t.ội và hậu quả xảy ra từ những hành vi nào. Cơ quan chức năng cần làm rõ trong những v.ết thư.ơ.ng trên cơ thể nạ.n nhâ.n thì vết thư.ơng nào dẫn đến việc nạn nhân t.ử vo.ng, ai là người gây ra v.ết thư.ơng đó, đối tượng gây ra v.ết th.ư.ơng đã sử dụng hu.ng k.hí gì, hành vi gây ra thư.ơng tích diễn biến thế nào và thái độ, nhận thức của người gây ra thư.ơng tích ra sao làm căn cứ xác định hành vi khách quan và yếu tố lỗi trong mặt chủ quan của tội phạm theo lý luận về cấu thành t.ội phạm để định t.ội danh”, luật sư Đặng Văn Cường nhấn mạnh.

Trong vụ việc này, nếu cơ quan điều tra có căn cứ cho thấy người phụ nữ này không có mối quan hệ hôn nhân, huyết thống đối với n.ạn nhân, không phải là mẹ kế có đăng ký hợp pháp theo quy định pháp luật, hành vi đá.nh đậ.p nạ.n nhân tà.n nh.ẫn, có sử dụng hu.ng k.hí ng.uy hi.ểm hoặc đ.á.nh vào vùng trọng yếu bỏ mặc hậu quả nạ.n nhâ.n có thể t.ử vo.ng, rất có thể cơ quan điều tra sẽ khởi tố hình sự về tội giết người theo khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự với nhiều tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình s.ự như gi.ế.t người dưới 16 tuổi, có tính chất c.ôn đ.ồ hoặc vì động cơ đ.ê hè.n nên đối tượng gây á.n sẽ phải đối mặt với khung hình ph.ạt có thể cao nhất là t.ù chung thân hoặc t.ử hì.nh.

Nếu người bố biết sự việc nhưng vẫn cổ vũ, đồng tình sẽ bị xử như đồng phạm

Hiện tại, cơ quan điều tra khởi tố vụ á.n về tội hà.nh h.ạ người khác theo Điều 140 Bộ luật Hình sự năm 2015, theo Luật sư Đặng Văn Cường có thể chỉ là bước đầu để tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định của pháp luật.

“Trong quá trình điều tra nếu có đủ chứng cứ, cơ quan điều tra có thể thay đổi tội danh sang tội cố ý gây thư.ơ.ng tí.ch hoặc tội gi.ế.t người. Với tội hà.nh h.ạ người khác theo Điều 140 Bộ luật Hình sự thì mức hình phạt chỉ đến 03 năm t.ù bởi hành vi h.à.nh h.ạ người khác chỉ có thể gây ra ảnh hưởng đến đời sống tinh thần, tổ.n thư.ơng cơ thể chứ không phải là đ.á.nh đậ.p gây thư.ơng tích hoặc gây thiệt mạ.ng nạ.n nh.ân. Trường hợp hành vi hà.nh h.ạ dẫn đến gây thư.ơng tích hoặc n.ạn nhân thi.ệt mạng thì phải xử lý hình sự về tội cố ý gây thư.ơng tích hoặc tội gi.ết người mới phù hợp với quy định của pháp luật”.

Khung hình phạt nào dành cho mẹ kế bạo hành bé gái 8 tuổi tử vong? - 3
TS. LS. Đặng Văn Cường. (Ảnh: NVCC)

Bộ luật Hình sự quy định về tội hà.nh h.ạ người khác như sau:

Điều 140. Tội h.ành h.ạ người khác:

1. Người nào đối xử tàn ác hoặc làm nhục người lệ thuộc mình nếu không thuộc các trường hợp quy định tại Điều 185 của Bộ luật này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt t.ù từ 03 tháng đến 02 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt t.ù từ 01 năm đến 03 năm:

a) Đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có th.ai, người già yếu, ốm đa.u hoặc người khác không có khả năng tự vệ;

b) Gây rối loạn tâ.m th.ần và hà.nh v.i của nạ.n nh.ân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 31% trở lên;

c) Đối với 02 người trở lên.

Ông Đặng Văn Cường lưu ý rằng, Điều 140 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định về hậu quả của hành vi hà.nh h.ạ là ảnh hưởng đến tâm lý, sức khỏe chứ không phải là hành vi tước đoạt tính mạng của nạ.n nh.ân.

Theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, hành vi hà.nh h.ạ người khác dẫn đến hậu quả n.ạn nh.ân t.ử vo.ng sẽ không xử lý theo Điều 140. Trong vụ việc này, hậu quả tước đoạt tính mạng của n.ạn nh.ân đã xảy ra nên t.ội da.nh chính xác sẽ được cơ quan điều tr.a xem xét làm rõ trong quá trình giải quyết vụ á.n này.

Luật sư mở rộng vấn đề, trường hợp cơ quan điều tra có căn cứ cho thấy người bố của b.é g.ái biết “dì ghẻ” thực hiện hành vi đ.á.nh đ.ập cháu b.é nhưng vẫn thể hiện thái độ đồng tình bằng cách xúi giục hoặc giúp sức, bỏ mặc sự việc diễn ra thì người này cũng có thể bị truy cứ.u trách nhiệm hình s.ự với vai trò đồng phạm.

Trong vụ á.n này, b.é g.ái đã thi.ệt m.ạ.ng, bởi vậy làm rõ nguy.ên nh.ân cháu b.é t.ử vo.ng là do vết thư.ơ.ng nào, người gây ra vết thươ.ng đó đã thực hiện hành vi gây thươ.ng tích như thế nào là yếu tố rất quan trọng để xác định tội danh là tội hà.nh h.ạ người khác, cố ý gây thươ.ng tích hay tội gi.ết người theo quy định của pháp luật.

Theo TS. LS. Đặng Văn Cường: “Đối với những người hàng xóm, những người biết chứng kiến về việc đối tượng hà.nh h.ạ tr.ẻ e.m nhưng không trình báo sự việc với cơ quan chức năng, không ngăn cản đối tượng gây á.n, đó cũng là hành vi rất vô cảm, rất đáng lên á.n. Cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ vai trò trách nhiệm của những người này, trong trường hợp có những lời nói hành động thể hiện sự kí.ch độ.ng tinh thần của đối tượng thì còn có thể xác định với vai trò đồng phạm. Trường hợp những người này thấy cháu b.é có thể ng.uy hi.ểm đến tính mạ.ng nhưng không cứ.u giúp thì cũng có thể truy cứ.u trách nhiệm hình s.ự về tội không c.ứu giúp người trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạ.ng.

Vụ án này sẽ là bài học cho những kẻ vô cảm, độc á.c, thiếu trách nhiệm trong việc chăm sóc bảo vệ t.rẻ em. Dư luận xã hội đang lên án đối với những đối tượng hà.nh h.ạ tr.ẻ e.m, những người biết về hà.nh vi hành h.ạ tr.ẻ e.m nhưng không can thiệp kịp thời. Đồng thời pháp luật sẽ có những chế tài phù hợp đối với từng hành vi vi phạm pháp luật trong việc x.âm phạ.m đến tính m.ạng, sức khỏe, danh dự nhân phẩm của tr.ẻ e.m”.

Nguồn: https://dantri.com.vn/giao-duc-huong-nghiep/khung-hinh-phat-nao-danh-cho-me-ke-bao-hanh-be-gai-8-tuoi-tu-vong-20211228201929108.htm

UBND TP HCM chỉ đạo khẩn vụ bé gái 8 tuổi bị ‘dì ghẻ’ b.ạo h.ành dẫn đến t.ử vong

Mẹ bé gái bị b.ạo h.ành t.ử vong gửi đơn yêu cầu khởi tố bị can, điều tra tội ác của chồng cũ